fbpx

Sutartis su vestuvių fotografu – į ką atkreipti dėmesį?

Fotografas – tai žmogus, su kuriuo praleisite beveik visą vestuvių dieną. Todėl labai svarbu rasti tinkamą fotografą, kad būdami su juo nejaustumėte įtampos. Taip pat svarbu, kad vestuvių fotografas būtų kvalifikuotas ir profesionalus, todėl susitikite su juo, paprašykite parodyti portfolio, pasiteiraukite dėl fotografavimo paslaugų kainos ir tik tada, kai Jums viskas patiks, sudarykite su juo vestuvių fotografavimo sutartį.

Vestuvių fotografavimo sutartis leidžia tiek vienai, tiek kitai šaliai jaustis saugesnei ir užtikrinti, kad vestuvių dieną nenutiks jokių neplanuotų staigmenų. Taigi, išsiaiškinkime, kokie punktai turi būti nurodyti sutartyje:

  1. Visų pirma, reikia nurodyti sutarties sudarymo datą ir sutarties šalis.
  2. Antra, reikia nurodyti vestuvių datą ir laiko tarpą, kada fotografas turės fotografuoti. Sutartyje galima nurodyti ir vietą, kurioje fotosesija vyks pirmiausia, taip pat paminėti, kad šalių susitarimu vieta ir laikas gali keistis.
  3. Trečia, svarbu nurodyti kliento teises ir pareigas. Be abejo, šiame punkte turi būti nurodoma paslaugų kaina, kurią klientas įsipareigoja sumokėti. Pavyzdžiui, galima susitarti, kad sutarties pasirašymo dieną klientas sumokės fotografui nustatyto dydžio avansą – paprastai 15 % nuo visos sumos, o nuotraukų perdavimo užsakovui dieną sumokės likusią sumą. Taip pat šiame punkte galima nurodyti kitas kliento pareigas, pavyzdžiui, jeigu klientas nuspręs pratęsti paslaugos teikimo laikotarpį, koks tarifas turi būti taikomas už papildomas valandas. Taip pat šiame punkte galima susitarti dėl to, ar fotografas turi teisę rodyti Jūsų vestuvių nuotraukas kaip pavyzdžius kitiems klientams, pavyzdžiui, publikuoti jas savo internetiniame puslapyje.
  4. Ketvirta, reikia nurodyti ir fotografo teises ir pareigas. Pavyzdžiui, galima nurodyti, kad fotografas privalo atvykti į sutartą vietą laiku, fotografuoti atitinkamą valandų skaičių, pasirūpinti reikiama įranga, dvejus (pasirinktinai) metus saugoti vestuvių nuotraukų kopijas. Sutartyje svarbu susitarti, kada fotografas turi pristatyti klientui galutinį rezultatą. Pavyzdžiui, galima nurodyti, kad fotografas įsipareigoja pateikti visas nuotraukas DVD diske po 2 mėnesių nuo vestuvių dienos. Susitarkite ir dėl retušuotų nuotraukų skaičiaus. Be to, numatykite, kokiu formatu nuotraukos bus pateiktos užsakovui. Taip pat aktualu sutartyje apibrėžti nuotraukų redagavimo niuansus, įvairių brokų,klaidų taisymą pačiose nuotraukose, kas nesus
    iję tiesiogiai su fotografo paslaugomis, o užsakovas prašo tai pakoreguoti.
  5. Penkta, patariame numatyti ir tokį punktą, kad jeigu fotografas dėl nenumatytų aplinkybių negalės atvykti fotografuoti vestuvių, jis įsipareigoja surasti tokios pačios kvalifikacijos fotografą, kuris atliktų pareigas už jį ir už tą pačią kainą.

Ne veltui teigiama, jog atsarga gėdos nedaro, todėl sutartis su vestuvių fotografu leidžia apsidrausti nuo nenumatytų aplinkybių, pavyzdžiui, jeigu fotografas neatvyks, susirgs ir pan. Be to, prisiminklaimingi jaunavedžiaiite, kad sudaryti žodinius susitarimus pavojinga, kadangi sunku įrodyti, kad tokie apskritai buvo. Todėl kiekvienas Jums svarbus punktas turi būti įvardytas rašytinėje sutartyje ir sudarę šią sutartį galėsite ramiai atlikti kitus pasiruošimo vestuvėms darbus.